• Lenguaje

    C

  • Descripción

    Pida la altura de una persona. Si la altura es menor o igual a 150 cm envíe el mensaje: "Persona de altura baja". Si la altura está entre 151 y 170 escriba el mensaje: "Persona de altura media" y si la altura es mayor al 171 escriba el mensaje: "Persona alta".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
    int Persona alta, altura;
    printf ("Ingresa el valor de altura: ");
    scanf ("%d", &altura);
    (void) getchar ();
    if(altura<=150)
        printf ("Persona de altura baja\n");
    if(altura>150&&altura<=170)
        printf ("Persona de altura media\n");
    if(altura>170)
        Persona alta;
    printf ("Valor de Persona alta: %d\n", Persona alta);
    putchar ('\n');
    system ("pause");
    return EXIT_SUCCESS;
}