• Lenguaje

  C

 • Descripción

  Se tiene la serie: 1-2+3-4+5-6+7-8 ...
  Realizar un algoritmo que permita mostrar los N Primeros términos de la serie e Imprimir la suma de los términos mostrados.
  Observación:
  i = 1 | 1 | suma = 1
  i = 2 | 1-2 | suma = -1
  i = 3 | 1-2+3 | suma = 2
  i = 4 | 1-2+3-4 | suma = -2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
    int i, n, suma;
    float termino;
    suma = 0;
    printf ("Ingresa el valor de n: ");
    scanf ("%d", &n);
    (void) getchar ();
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        printf ("PROCESO %d\n", i);
        if(i%2==0)
            termino=-i;
        else
            termino=i;
        suma=suma+termino;
        printf ("Valor de termino: %g\n", termino);
        putchar ('\n');
    }
    printf ("Valor de suma: %d\n", suma);
    system ("pause");
    return EXIT_SUCCESS;
}